Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy mogę załatwić sprawy urzędowe w biurze honorowego konsula generalnego?

Zgodnie z polskimi przepisami, konsulowie honorowi (w tym honorowi konsulowie  generalni) nie są uprawnieni do pośrednictwa w sprawach urzędowych. Oznacza to, iż nie mogą przyjmować wniosków o wydanie paszportu, dowodu czy jakiekolwiek innego polskiego dokumentu, nie mogą wystawiać dokumentów tożsamości, zaświadczeń dotyczących danych osobowych, uwierzytelniać (legalizować) dokumentów ani też wykonywać czynności notarialnych, takich jak potwierdzanie zgodności podpisu na dokumentach czy potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem.

Jakie zatem funkcje pełni polski konsul honorowy lub honorowy konsul generalny?

Do zadań konsula honorowego (w tym honorowego konsula generalnego) należy między innymi wspieranie konsula zawodowego w zakresie ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli w państwie przyjmującym, rozwijania przyjaznych stosunków pomiędzy RP a krajem swojego urzędowania, rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a – odpowiednio - Królestwem Hiszpanii i Księstwem Andory.

Konsul honorowy (w tym honorowy konsul generalny) RP może także udzielić porady i wsparcia w sytuacjach losowych (wyłącznie w zakresie  powierzonych mu funkcji). Czytaj więcej o pomocy Konsula w sytuacjach losowych tutaj.

Czytaj więcej o funkcjach honorowego konsula generalnego tutaj

Gdzie zatem mogę załatwić sprawy urzędowe?

W zależności od typu sprawy i miejsca zamieszkania:

Konsulat Generalny RP w Barcelonie

UWAGA! Od 1 stycznia 2022 autonomiczny región Walencji (Comunidad Valenciana, prowincje Walencja, Castellón i Alicante) podlega pod okręg konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie. W związku z czym, wszelkie sprawy urzędowe i losowe prosimy kierować od tego dnia do tejże placówki konsularnej:

adres: Av. Diagonal 593-595; 08014 Barcelona
telefon: +34 930 260 700

https://www.gov.pl/web/hiszpania

 

W placówce w Barcelonie możesz załatwić następujące sprawy:

Paszporty, pomoc konsularna w sytuacjach losowych, zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości, rejestracja małżeństw, urodzin, zgonów, zawieranie małżeństw, wydobycie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu na dokumentach, potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem, potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP, składanie niektórych oświadczeń w sprawach spadkowych, sprawy obywatelstwa polskiego, udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia, sprawy związane z przewiezieniem ciała osoby zmarłej. Pełne infomacje na temat czynności wykonywanych przez konsula zawodowego znajdą państwo na niżej podanej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/hiszpania

Uwaga! Wniosek o wizę do Polski można złożyć wyłącznie w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Madrycie.

Wniosek na paszport możesz złożyć zarówno w placówce w Barcelonie jak i w Madrycie.

Dane Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie: (dla osób mieszkających na terenie następujących regionów autonomicznych: Andaluzja, Księstwo Asturii, Estremadura, Galicja, Kantabria, Kastylia - La Mancha, Kastylia i León,
Kraj Basków, Wspólnota Madrytu, Murcja, Nawarra, La Rioja, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta, Melilla)

c/ Goya, 15
28001 Madrid
Tel.:(+34) 914 362 632
Fax: (+34) 91 373 66 24
E-mail: madryt.amb.wk@msz.gov.pl

https://www.gov.pl/web/hiszpania

 

Jakich spraw nie można załatwić w żadnej placówce konsularnej na terenie Hiszpanii?

W przypadku następujących spraw konieczne jest bezpośrednie zwrócenie się do odpowiednich urzędów w Polsce:

Wydanie/wymiana dowodu osobistego (jakikolwiek urząd gminy w Polsce, bez względu na ostatnie miejsce zameldowania, wymagane jest osobiste stawienie się w urzedzie).

Wydobywanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym (jakikolwiek Urząd Stanu Cywilnego w Polsce, sprawę można załatwić korespondencyjnie)

Zaświadczenie o niekaralności (Biuro Informacyjne lub Punkty Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przy sądach okręgowych, sprawę można załatwić korespondencyjnie)

Rejestracja rozwodów (informacja na temat tej procedury:) https://www.gov.pl/web/hiszpania/wyrok-rozwodowy-sad-zagraniczny

Legalizacja dokumentów polskich (tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, informacja na temat tej procedury:)
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille-legalizacja-dokumentow

 

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem RP w Walencji?