Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Podniesienie rangi Konsulatu RP w Walencji

Z dumą informujemy, iż z dniem 20 października 2022 r. pan Ramón Sentís Durán Konsul Honorowy RP w Walencji został powołany na honorowego konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji, a Konsulat Honorowy w Walencji został podniesiony do klasy konsulatu generalnego.

Jednocześnie informujemy, iż podniesienie rangi Konsulatu nie wprowadza zmian w zakresie wykonywanych przez Konsula w Walencji dotychczasowych funkcji czy uprawnień. W dalszym ciągu w sprawach urzędowych tj. paszporty, wizy, zaświadczenia i inne polskie dokumenty należy zwaracać się do placówek konsularnych w Madrycie lub Barcelonie (w zależności od miejsca zamieszkania i rodzaju sprawy - szczegóły na ten temat znajdziesz tutaj)

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA NR 42 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 11 października 2022 r. w sprawie podniesienia klasy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji (Królestwo Hiszpanii) do klasy konsulatu generalnego oraz jego okręgu konsularnego


Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji (Królestwo Hiszpanii), kierowany przez konsula honorowego, podnosi się do klasy konsulatu generalnego, kierowanego przez honorowego konsula generalnego.

2. Nazwę Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji (Królestwo Hiszpanii) zmienia się na Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji (Królestwo Hiszpanii).

§ 2. Okręg konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji (Królestwo Hiszpanii) obejmuje Wspólnotę Walencką.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem RP w Walencji?