Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Ramón Sentís Durán

Honorowy Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji

Działa jako konsul honorowy w regionie autonomicznym Walencji od roku 1998.

W dniu 20 października 2022 otrzymał status honorowego konsula generalnego (zachowując dotychczasowe funkcje i uprawnienia konsula honorowego). Adwokat z wykształcenia i przedsiębiorca hiszpański, ukończył studia w dziedzinie prawa, nauk politycznych i humanistycznych, w trakcie wykonywania funkcji konsula współpracuje z władzami miejskimi i autonomicznymi, Izbą Gospodarczą Walencji, organizacjami hiszpańskich i walenckich przedsiębiorców, instytucjami kulturalnymi, a także wspiera organizacje i wspólnoty polonijne na terenie regionu.

Obszar kompetencji: prowincje Walencja, Alicante i Castellón.

Konsulaty RP w Hiszpanii i w Andorze kierowane przez konsulów honorowych

Mianem konsula honorowego określa się urzędnika konsularnego państwa wysyłającego (w tym przypadku Rzeczypospolitej Polskiej) w państwie przyjmującym (tj. w Królestwie Hiszpanii lub Księstwie Andory) kierującego konsulatem honorowym. W odróżnieniu od konsulów zawodowych, konsul honorowy nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę na rzecz państwa wysyłającego - pracuje honorowo, stąd pochodzi jego nazwa.

Konsul honorowy, co do zasady, może wykonywać te same funkcje, które wykonuje konsul zawodowy. W odniesieniu do konsulów RP, kierujących konsulatami honorowymi, znajdującymi się na terenie Hiszpanii i Andory, konsulowie ci nie realizują czynności konsularnych z zakresu spraw paszportowych, prawnych czy obywatelskich. Zatem w chwili obecnej załatwianie wszystkich spraw konsularnych leży w gestii wyłącznie zawodowych urzędników konsularnych zatrudnionych – zgodnie z podziałem terytorialnym - w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Madrycie lub w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie.

Do zadań konsula honorowego należy między innymi wspieranie konsula zawodowego w zakresie ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli w państwie przyjmującym, rozwijania przyjaznych stosunków pomiędzy RP a krajem swojego urzędowania, rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a – odpowiednio - Królestwem Hiszpanii i Księstwem Andory.

Okręg konsularny, w którym konsul honorowy wykonuje funkcje konsularne wchodzi w skład okręgu konsularnego konsula zawodowego. Siedzibą urzędu konsularnego kierowanego przez konsula honorowego, nie może być miasto, gdzie swoją siedzibę ma urząd kierowany przez konsula zawodowego. Z tego względu sieć polskich urzędów konsularnych, nie pokrywa się z siedzibami, gdzie rezydują konsulowie zawodowi (Madryt i Barcelona).

Konsulat Honorowy RP w Walencji należy od dnia 1 stycznia 2022 r. do okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie.

Podstawa prawna:

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963. ( Dz.U. z 1982 r., nr. 13, poz. 98).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. poz. 1274, z późn. zm.).

¿Necesitas contactar con el Consulado de Polonia en Valencia?