Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej

Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej

Od dnia 24 grudnia, na terenie całej Hiszpanii, noszenie maseczki jest ponownie obowiązkowe na wolnym powietrzu na terenie miast.

Wyjątek stanowi uprawianie sportu na wolnym powietrzu, przebywanie na terenach rekreacyjnych poza miastem - jeśli jest możliwe utrzymanie dystansu 1,5 m między osobami.

 

Poza tym, na terytorium całego kraju nadal obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej:

- w przestrzeni publicznej zamkniętej,
- w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, bez względu na możliwość zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami w niej przebywającymi;
- w środkach transportu lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego (w tym na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
- podczas imprez plenerowych, bez względu na możliwość zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami biorącymi udział w wydarzeniu.

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro.


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?