Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obecnie unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19.

Przeczytaj cały komunikat tutaj https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Od dnia 9 maja przestaje obowiązywać w Hiszpanii tzw. stan alarmowy (stan klęski żywiołowej), od tego dnia obowiązywać będą nowe normy i ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Szczegółowe przepisy dotyczące tych norm, ograniczenia i środki prewencyjne są ustalane przez rządy poszczególnych regionów autonomicznych. W poszczególnych gminach mogą być dodatkowo wprowadzone inne nadzwyczajne środki prewencyjne, zatem zalecamy informować się dokładniej na ten temat w swoim miejscu zamieszkania (Ayuntamiento).


Na terenie całego regionu autonomicznego Walencji (prowincje Alicante, Castellón i Walencja) od dnia 9 do 24 maja, obowiązują następujące nadzwyczajne środki prewencyjne (z możliwością przedłużenia):

1. Ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób

Od dnia 9 maja zostaje zniesiony zakaz przekraczania granic regionu autonomicznego Walencji bez ważnego usprawiedliwionego powodu, co oznacza możliwość swobodnego poruszania się poza granice regionu do innych regionów autonomicznych, w których również zniesiono ten zakaz (polecamy sprawdzać na bieżąco zasady obowiązuję w każdym regionie).


Zostają skrócone godziny obowiązywania zakazu przemieszczania się w godzinach nocnych. Od dnia 9 maja zakaz ten obowiązuje od godz. 00:00 do 6:00, za wyjątkiem przemieszczania się:

- do miejsca pracy,
- do domu z miejsca pracy,
- do apteki lub szpitala w przypadku nagłej potrzeby,
- w celu sprawowania opieki nad osobami starszymi, dziećmi lub osobami zależnymi,
- w przypadku innej nagłej potrzeby lub sytuacji wyższej konieczności.

2. Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Zmiany od 9 maja:

Zezwala się na gromadzenie się w przestrzeni prywatnej osób pochodzących z dwóch różnych gospodarstw (z zachowaniem limitu 10 osób nie mieszkających razem).

W miejscach publicznych dopuszcza się gromadzenie najwyżej 10 osób nie mieszkających razem. Ograniczenie nie dotyczy zebrań w miejscu pracy, spotkań instytucjonalnych lub zajęć szkolnych. Zaleca się unikać gromadzenia się jeśli nie jest to absolutnie konieczne lub gdy spotkanie może zostać odłożone na inny termin. W przypadku koniecznosci zorganizowania spotkania, należy w jego trakcie przestrzegać zasad higieny i zachowywania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami oraz w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. Zawsze, jeśli jest to możliwe, zaleca się wybrać opcję zgromadzenia się na wolnym powietrzu.

Dozwolone jest organizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym w grupach do 20 osób na wolnym powietrzu i 10 osób w pomieszczeniach zamkniętych lub do 50% dopuszczalnej liczby osób.

Obowiązuje absolutny zakaz organizowania obchodów świąt regionalnych i innych imprez kulturalno-rozrywkowych czy też jakichkolwiek innych wydarzeń wiążących się z gromadzeniem się osób, zarówno wewnątrz lokali jak i na wolnym powietrzu.

Czynne są muzea, galerie, kina i teatry -  dopuszczalna ilość osób do 75%.

Uroczystości i inne ceremonie prywatne (śluby, pogrzeby, chrzty itp.) - dozwolone do 25 osób wewnątrz budynków (do 50% dopuszczalnej liczby osób w lokalu) i 50 na wolnym powietrzu.

 

3. Ograniczenia w godzinach otwarcia parków i obiektów rekreacyjnych na wolnym powietrzu

Z tego typu miejsc można korzystać wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00.


4. Ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych

Dopuszcza się najwyżej 10 osób przy stoliku, które maja obowiązek noszenia maseczek, również w trakcie rozmowy (można je zdejmować tylko w momencie konsumpcji). Obowiązkowa odległosć między stolikami wynosi 2 metry. Nadal obowiązuje zakaz palenia na ogródkach. Dopuszczalna ilość osób na terenie ogródka: 100%.

W dniu 15 marca został zniesiony zakaz podawania posiłków i napojów wewnątrz restauracji, kawiarni i barów, przy czym dopuszczalna liczba osób, które mogą znajdować się jednocześnie w lokalu wynosi 50% . Nadal zabroniona jest konsumpcja przy barze - obsługa tylko przy stoliku.

Godziny otwarcia lokali gastronomicznych zostają przedłużone do godziny 23.30 (do dnia 8 maja włącznie, tylko do godziny 22.00).

5. Ograniczenia działalności handlowej i obiektów sportowych

Sklepy są czynne wyłącznie do godz. 22.00, za wyjątkiem supermarketów i innych sklepów z żywnością, aptek oraz pozostałych punktów usługowych zapewniających niezbędne potrzeby (np. usługi fryzjerskie, optyczne, sklepy z napojami, artykułami higieny osobistej lub żywnością dla zwierząt).


Od 15 marca czynne są siłownie, kluby fitness, baseny i inne obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych  - dopuszczalna liczba osób 50%.

Obowiązuje całodobowy zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i hotelowych.

 

Inne normy i ograniczenia:

Dystans społeczny:
Obowiązek zachowywania dystansu 1,5 m między osobami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w przestrzeni publicznej i prywatnej (nie dotyczy osób mieszkających razem). Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i przestrzeganie higieny (mycie i dezynfekcja rąk, higiena oddychania).

Maseczki ochronne:

W dalszym ciągu obowiązuje nakaz noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Nakaz obowiązuje także na plaży, w parkach, ogrodach, a także na terenach rekreacyjnych poza miastem, tj. wszędzie, bez względu na to, czy jest możliwe zachowanie dystansu między osobami.

Powyższy nakaz nie obowiązuje w następujących sytuacjach:

  • Na plaży: w momencie kąpieli, a także opalania się np. na kocu/leżaku jeśli można przy tym zachować odstęp 1,5 m od innych osób. UWAGA! Maseczka nadal jest obowiązkowa w trakcie spaceru wzdłuż plaży, na promenadzie i wszędzie tam, gdzie nie można utrzymać w/w odstępu.
  • W parkach i na terenech rekreacyjnych w mieście i poza miastem: w momencie uprawiania sportu na wolnym powietrzu.
  • W sytuacjach podyktowanych względami zdrowotnymi (konieczne zaświadczenie od lekarza).
  • Nakaz nie obowiązuje dzieci do lat 6.

Zaleca się używanie maseczek również w przestrzeni prywatnej, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5m między osobami i w przypadku osób, które nie mieszkają razem. UWAGA! W prywatnych samochodach nakaz nie obowiązuje tylko, jeśli osoby podróżujące mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.

Mandat za nieprzestrzeganie tego nakazu wynosi 100E.

 

Uprawianie sportu na wolnym powietrzu

Dozwolone jest uprawianie sportu na wolnym powietrzu w grupach do 20 osób. Noszenie maseczki w takim wypadku jest obowiązkowe jesli nie ma możliwosci zachowania dystansu 1,5m od innych osó. Dozwolone jest uprawianie tylko tych dyscyplin sportowych, które nie wymagają kontaktu fizycznego. W obiekatach zamkniętych jest obowiązkowe noszenie maseczek, limit osób do 50%.

Zakaz palenia w przestrzeni publicznej

Obowiązuje także zakaz palenia (papierosów, e-papierosów, fajek, fajek wodnych itp.) w przestrzeni publicznej, jeśli nie można zachować odległości 2 metrów od innych osób. W lokalach gastronomicznych obowiązuje zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym także na ogródkach.

Ograniczenia w działalnosci dyskotek i innych lokali nocnych

Od dnia 7 stycznia zawieszona jest działalność dyskotek, klubów nocnych i innych lokali z muzyką działających w godzinach nocnych. Moga być czynne tylko te lokale, które prowadzą działalnosć gastronomiczną (obowiązuje zakaz organizowania imprez tanecznych i innych wydarzeń z muzyką na żywo).

Pojazdy prywatne:
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w trakcie wspólnego korzystania z pojazdów. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.
Na motocyklach obowiązkowe jest noszenie rękawic i kasku z przyłbicą zasłaniającą całkowicie twarz lub w razie jej braku - maseczek ochronnych. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.

Inne ograniczenia:

Lokale gastronomiczne - maks. do 50% dopuszczalnej liczby osób. Ogródki: do 100%.

Sklepy i targi  - do 75% dopuszczalnej liczby osób.

Centra handlowe, parki - do 75% dopuszczalnej liczby osób.

Biblioteki, muzea, kina, teatry itp. - do 75% dopuszczalnej liczby osób.

Miejsca kultu - do 75% dopuszczalnej liczby osób.


Podstawa prawna:

Przepisy autonomiczne: http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valen-ciana, como consecuencia de la situación de crisis sanita-ria ocasionada por la Covid-19

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19

El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19

 

 

 

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?