Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Stan alarmowy w Hiszpanii. Nowe ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią w autonomicznym regionie Walencji (prowincje Alicante, Castellón, Walencja)

Stan alarmowy w Hiszpanii. Nowe ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią w autonomicznym regionie Walencji (prowincje Alicante, Castellón, Walencja)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obecnie unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19.

Przeczytaj cały komunikat tutaj https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

W dniu 25 października na terenie całej Hiszpanii, do dnia 9 maja został wprowadzony stan alarmowy (stan klęski żywiołowej), a wraz z nim nowe normy i ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Szczegółowe przepisy dotyczące tych norm, ograniczenia i środki prewencyjne są ustalane przez rządy poszczególnych regionów autonomicznych. W poszczególnych gminach mogą być dodatkowo wprowadzone inne nadzwyczajne środki prewencyjne, zatem zalecamy informować się dokładniej na ten temat w swoim miejscu zamieszkania (Ayuntamiento).


Na terenie całego regionu autonomicznego Walencji (prowincje Alicante, Castellón i Walencja) obowiązują obecnie, do dnia 9 grudnia włącznie, następujące nadzwyczajne środki prewencyjne:

1. Ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób

Zakaz wjazdu i wyjazdu z regionu autonomicznego Walencji (dotyczy tylko przekraczania zewnętrznych granic regionu).

To ograniczenie obowiązuje tymczasowo do dnia 20 listopada, do godz. 12.00 (z możliwoscią przedłużenia). Ograniczenie to nie dotyczy przejazdów do prowincji położonych w sąsiednich regionach autonomicznych z następujących, odpowiednio uzasadnionych powodów (wymagane pisemne potwierdzenie wizyty, wezwanie, itp.):

- wizyta w ośrodku zdrowia, szpitalu itp.
- przejazd do pracy, wizyta w urzędach, sądach (załatwianie spraw urzędowych, prawnych czy notarialnych, których nie można przesunąć na inny termin).
- przejazd do przedszkoli, szkół, uczelni i innych ośrodków edukacyjno-wychowawczych.
- powrót do miejsca stałego zamieszkania.
- sprawowanie opieki nad osobami starszymi, nieletnimi, zależnymi, niepełnosprawnymi,
- wizyta w banku, firmie ubezpieczeniowej lub na stacji benzynowej położonej na pograniczu regionów sąsiadujących,
- egzaminy organizowane przez instytucje publiczne, których nie można przesunąć na inny termin,
- Inne właściwie uzasadnione przypadki wyższej konieczności lub nagłej potrzeby.

Zakaz przemieszczania się i przebywania w miejscach publicznych w godzinach nocnych od godz. 24:00 do 6:00, za wyjątkiem przemieszczania się:
- do miejsca pracy,
- do domu z miejsca pracy,
- do apteki lub szpitala w przypadku nagłej potrzeby,
- w celu sprawowania opieki nad osobami starszymi, dziećmi lub osobami zależnymi,
- w przypadku innej nagłej potrzeby lub sytuacji wyższej konieczności.

2. Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Spotkania rodzinne i towarzyskie, zarówno w miejscach publicznych jak i prywatnych, nie mogą odbywać się w grupach większych niż 6 osób, przy czym ograniczenie to nie dotyczy osób mieszkających razem. Zaleca się unikać gromadzenia się jeśli nie jest to absolutnie konieczne lub gdy spotkanie może zostać odłożone na inny termin. W przypadku koniecznosci zorganizowania spotkania, należy w jego trakcie przestrzegać zasad higieny i zachowywania dystansu 1,5m pomiędzy osobami oraz zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Zawsze, jeśli jest to możliwe, zaleca się wybrać opcję zgromadzenia się na wolnym powietrzu.
Zaleca się wszystkim osobom ograniczyć na tyle, ile jest to możliwe, wszelkie kontakty towarzyskie i rodzinne.

3. Ograniczenia w godzinach otwarcia parków i obiektów rekreacyjnych na wolnym powietrzu

Z tego typu miejsc można korzystać wyłącznie w godzinach od 8.00 do 22.00.


4. Ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych

Konsumpcja w barach i restauracjach jest możliwa tylko przy stole wewnątrz lokalu i na ogródkach (nie przy barze), w grupach nie większych niż 6 osób.

Lokale gastronomiczne są czynne tylko do godz. 24.00, przy czym zamówienia można składać wyłącznie do godziny 23.00.
Noszenie maseczki ochronnej w tego typu lokalach jest obowiązkowe. Nakaz ten nie obowiązuje w momencie konsumpcji.

5. Ograniczenia w sprzedaży i konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych

Obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w godz. od 22.00 do 8.00, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i hotelowych.
Obowiązuje całodobowy zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i hotelowych.

Inne normy i ograniczenia:

Dystans społeczny:
Obowiązek zachowywania dystansu 1,5 m między osobami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w przestrzeni publicznej i prywatnej (nie dotyczy osób mieszkających razem). Tam, gdzie nie jest to możliwe, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i przestrzeganie higieny (mycie i dezynfekcja rąk, higiena oddychania).

Maseczki ochronne:
Obowiązek noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej (na ulicy, w sklepach, komunikacji miejskiej, urzędach itp.) dla osób od 6 lat wzwyż. Zaleca się używanie maseczek również w przestrzeni prywatnej, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5m między osobami i w przypadku osób, które nie mieszkają razem.
Maseczki nie są obowiązkowe w trakcie indywidualnego uprawiania sportu, na plaży i basenach, w trakcie zabaw i zajęć rekreacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się razem oraz poza terenem zabudowanym jeśli tylko jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5m od innych osób.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Zakaz palenia w przestrzeni publicznej

Obowiązuje także zakaz palenia (papierosów, e-papierosów, fajek, fajek wodnych itp.) w przestrzeni publicznej, jeśli nie można zachować odległości 1,5 metrów od innych osób.

Zamknięcie dyskotek i innych lokali nocnych

Pozostają nadal zamknięte dyskoteki, kluby nocne i inne lokale z muzyką działające w godzinach nocnych

Pojazdy prywatne:
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w trakcie wspólnego korzystania z pojazdów. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.
Na motocyklach obowiązkowe jest noszenie rękawic i kasku z przyłbicą zasłaniającą całkowicie twarz lub w razie jej braku - maseczek ochronnych. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.

Plaża, baseny:
Na plażach i basenach noszenie maseczek nie jest obowiązkowe. Dopuszczalne są grupy do 6 osób, za wyjątkiem osób mieszkających razem. Należy przestrzegać zasad dystansu 1,5 m do innych osób oraz odległości 4 m między osiami parasoli.

Uroczystości i wydarzenia rodzinne:
Pogrzeby – z ograniczeniem do 25 osób na wolnym powietrzu, 15 w pomieszczeniach.
Wesela i inne uroczystosci – z udziałem do 30% dopuszczalnej liczby osób w lokalu, maksymalnie w grupach do 30 osób.

Inne ograniczenia:

Ogródki restauracyjne, hotelowe - do 50% dopuszczalnej liczby osób. Wewnątrz lokalu maks. do 1/3 dopuszczalnej liczby osób.

Sklepy i targi - do 50% dopuszczalnej liczby osób.

Centra handlowe, parki - do 1/3 dopuszczalnej liczby osób.

Biblioteki, muzea, kina, teatry itp. - do 50% dopuszczalnej liczby osób.


Podstawa prawna:
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valen-ciana, como consecuencia de la situación de crisis sanita-ria ocasionada por la Covid-19

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19

El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19

 

 

 

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?