Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obecnie unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19.

Przeczytaj cały komunikat tutaj https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

W dniu 25 października na terenie całej Hiszpanii, do dnia 9 maja został wprowadzony stan alarmowy (stan klęski żywiołowej), a wraz z nim nowe normy i ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Szczegółowe przepisy dotyczące tych norm, ograniczenia i środki prewencyjne są ustalane przez rządy poszczególnych regionów autonomicznych. W poszczególnych gminach mogą być dodatkowo wprowadzone inne nadzwyczajne środki prewencyjne, zatem zalecamy informować się dokładniej na ten temat w swoim miejscu zamieszkania (Ayuntamiento).


Na terenie całego regionu autonomicznego Walencji (prowincje Alicante, Castellón i Walencja) od dnia 25 stycznia do 28 lutego włącznie, obowiązują następujące nadzwyczajne środki prewencyjne (z możliwością przedłużenia):

1. Ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób

Zakaz wyjazdu z regionu autonomicznego Walencji oraz wjazdu na jego teren bez ważnego uzasadnionego powodu (dotyczy tylko przekraczania zewnętrznych granic regionu).

Od dnia 25 stycznia obowiązuje zakaz przekraczania granic miast powyżej 50.000 mieszkańców w weekendy i dni wolne od pracy (od godz. 15.00 w piątek do godz. 6.00 w poniedziałek). Zakaz ten dotyczy następujących miast: Valencia, Alicante, Elche, Castellón, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoy, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer y Vila-real.

Oba powyższe ograniczenia nie dotyczą przekraczania granic regionu lub miast z następujących, odpowiednio uzasadnionych powodów (wymagane pisemne potwierdzenie wizyty, wezwanie, itp.):

- wizyta w ośrodku zdrowia, szpitalu itp.
- przejazd do pracy, wizyta w urzędach, sądach (załatwianie spraw urzędowych, prawnych czy notarialnych, których nie można przesunąć na inny termin).
- przejazd do przedszkoli, szkół, uczelni i innych ośrodków edukacyjno-wychowawczych.
- powrót do miejsca stałego zamieszkania.
- sprawowanie opieki nad osobami starszymi, nieletnimi, zależnymi, niepełnosprawnymi,
- wizyta w banku, firmie ubezpieczeniowej lub na stacji benzynowej położonej na pograniczu regionów sąsiadujących,
- egzaminy organizowane przez instytucje publiczne, których nie można przesunąć na inny termin,
- Inne właściwie uzasadnione przypadki wyższej konieczności lub nagłej potrzeby.

 

Zakaz przemieszczania się i przebywania w miejscach publicznych w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00, za wyjątkiem przemieszczania się:

- do miejsca pracy,
- do domu z miejsca pracy,
- do apteki lub szpitala w przypadku nagłej potrzeby,
- w celu sprawowania opieki nad osobami starszymi, dziećmi lub osobami zależnymi,
- w przypadku innej nagłej potrzeby lub sytuacji wyższej konieczności.

2. Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Od dnia 25 stycznia obowiązuje zakaz gromadzenia się w miejscach prywatnych z osobami, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym (czyli zakaz przyjmowania wizyt). Ograniczenie nie dotyczy sytuacji opieki nad dziećmi (np. wizyta opiekunki/a w trakcie nieobecności rodziców, wspólna wymienna opieka nad dziećmi rodziców rozwiedzionych lub w separacji itp.), opieki nad osobami starszymi mieszkającymi samotnie, niepełnosprawnymi lub innymi osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

W miejscach publicznych dopuszcza się gromadzenie najwyżej dwóch osób nie mieszkających razem. Ograniczenie nie dotyczy zebrań w miejscu pracy, spotkań instytucjonalnych lub zajęć szkolnych. Zaleca się unikać gromadzenia się jeśli nie jest to absolutnie konieczne lub gdy spotkanie może zostać odłożone na inny termin. W przypadku koniecznosci zorganizowania spotkania, należy w jego trakcie przestrzegać zasad higieny i zachowywania dystansu 1,5m pomiędzy osobami oraz w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. Zawsze, jeśli jest to możliwe, zaleca się wybrać opcję zgromadzenia się na wolnym powietrzu.

3. Ograniczenia w godzinach otwarcia parków i obiektów rekreacyjnych na wolnym powietrzu

Z tego typu miejsc można korzystać wyłącznie w godzinach od 8.00 do 22.00.


4. Ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych

Od dnia 21 stycznia obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji, kawiarni i barów. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz z dowozem do domu. Nadal są czynne także wewnętrzne stołówki w szpitalach, szkołach, uczelniach wyższych, a także restauracje hotelowe, które będą mogły podawać posiłki tylko gościom zakwaterowanym w hotelu. Pozostają także otwarte restauracje działające przy głównych trasach samochodowych.

Noszenie maseczki ochronnej w tego typu lokalach jest obowiązkowe. Nakaz ten nie obowiązuje w momencie konsumpcji. Obowiązuje całkowity zakaz palenia (również na ogródkach).

5. Ograniczenia działalności handlowej i obiektów sportowych

Sklepy są czynne wyłącznie do godziny 18.00, za wyjątkiem supermarketów i innych sklepów z żywnością, aptek oraz pozostałych punktów usługowych zapewniających niezbędne potrzeby (np. usługi fryzjerskie, optyczne, sklepy z napojami, artykułami higieny osobistej lub żywnością dla zwierząt).


Zostaje zawieszona działalność siłowni, klubów fitness i innych obiektów sportowych.

Od dnia 1 lutego zostaje zawieszona także działalność takich usług jak: sauny, spa, solaria, sauny tureckie, salony masażu i itp.

Obowiązuje całodobowy zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i hotelowych.

Inne normy i ograniczenia:

Dystans społeczny:
Obowiązek zachowywania dystansu 1,5 m między osobami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w przestrzeni publicznej i prywatnej (nie dotyczy osób mieszkających razem). Tam, gdzie nie jest to możliwe, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i przestrzeganie higieny (mycie i dezynfekcja rąk, higiena oddychania).

Maseczki ochronne:

Od dnia 1 lutego obowiązuje nakaz noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej, zarówno na wolnym powietrzu jak i w pomieszczeniach zamkniętych, w tym również na plaży oraz w trakcie uprawiania sportu w obrębie miast (na plaży, na basenach, w parku, na ulicy, w sklepach, komunikacji miejskiej, urzędach itp.). Nakaz ten nie obowiązuje poza granicami miasta jeśli jest możliwość utrzymania dystansu 1,5 m od innych osób. Nakaz noszenia maseczki w trakcie uprawiania sportu w obrębie miast obowiązuje tylko w godzinach od 10:00 do 19:00.

Zaleca się używanie maseczek również w przestrzeni prywatnej, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5m między osobami i w przypadku osób, które nie mieszkają razem.

Maseczki nie są obowiązkowe w trakcie zabaw i zajęć rekreacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej razem oraz poza terenem zabudowanym jeśli tylko jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5m od innych osób.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz dzieci do lat 6.

Zakaz palenia w przestrzeni publicznej

Obowiązuje także zakaz palenia (papierosów, e-papierosów, fajek, fajek wodnych itp.) w przestrzeni publicznej, jeśli nie można zachować odległości 2 metrów od innych osób. W lokalach gastronomicznych obowiązuje zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym także na ogródkach.

Ograniczenia w działalnosci dyskotek i innych lokali nocnych

Od dnia 7 stycznia zawieszona jest działalność dyskotek, klubów nocnych i innych lokali z muzyką działających w godzinach nocnych.

Pojazdy prywatne:
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w trakcie wspólnego korzystania z pojazdów. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.
Na motocyklach obowiązkowe jest noszenie rękawic i kasku z przyłbicą zasłaniającą całkowicie twarz lub w razie jej braku - maseczek ochronnych. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.

Inne ograniczenia:

Lokale gastronomiczne, których otwarcie jest dozwolone - maks. do 1/3 dopuszczalnej liczby osób.

Sklepy  - do 50% dopuszczalnej liczby osób.

Targi - nieczynne.

Centra handlowe, parki - do 1/3 dopuszczalnej liczby osób.

Biblioteki, muzea, kina, teatry itp. - do 50% dopuszczalnej liczby osób.


Podstawa prawna:

Przepisy autonomiczne: http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valen-ciana, como consecuencia de la situación de crisis sanita-ria ocasionada por la Covid-19

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19

El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19

 

 

 

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?