Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Zalecamy wszystkim osobom podróżującym lub planującym podróż do Hiszpanii o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Szczególnie zalecamy rejestrację w systemie Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować.

 

Od dnia 9 maja 2021 r. nie obowiązuje już w Hiszpanii tzw. stan alarmowy (stan klęski żywiołowej), od tego dnia obowiązują nowe normy i ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Szczegółowe przepisy dotyczące tych norm, ograniczenia i środki prewencyjne są ustalane przez rządy poszczególnych regionów autonomicznych. W poszczególnych gminach mogą być dodatkowo wprowadzone inne nadzwyczajne środki prewencyjne, zatem zalecamy informować się dokładniej na ten temat w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu (Ayuntamiento).


Na terenie całego regionu autonomicznego Walencji (prowincje Alicante, Castellón i Walencja) obowiązują obecnie następujące zasady:

 

Maseczki ochronne

Od dnia 20 kwietnia, na terenie całej Hiszpanii, zostaje zniesiony powszechny obowiązek noszenia maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, z następującymi wyjątkami:

Na terytorium całego kraju nadal obowiązkowe będzie noszenie maseczki ochronnej:


- w środkach transportu publicznego lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego (tylko wewnątrz wagonów metro lub pociągu, w autobusie, na statku itp., nie będąc obowiązkowe jej noszenie na peronach ani w obrębie dworca, portu czy wejść do metra);

- w taksówkach i innych formach przewozu pasażerów typu Uber itp.

- w aptekach, szpitalach (w trakcie odwiedzin), przychodniach i innych ośrodkach zdrowia;

- w domach opieki dla osób starszych (w trakcie odwiedzin):

- w zakładach pracy, jeśli taką decyzję podjęła firma.

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej w w/w miejscach są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej w w/w miejscach grozi mandat w wysokości do 100 euro.

 

Przemieszczanie się i gromadzenie w miejscach publicznych

Obecnie nie obowiązuje już zakaz przekraczania granic regionu autonomicznego Walencji bez ważnego usprawiedliwionego powodu, co oznacza możliwość swobodnego poruszania się poza granice regionu do innych regionów autonomicznych, w których również zniesiono ten zakaz (polecamy sprawdzać na bieżąco zasady obowiązuję w każdym regionie).

Nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się w godzinach nocnych bez ważnego uzasadnionego powodu na terenie wszystkich gmin regionu autonomicznego.


Nie istnieje żaden limit osób, które mogą gromadzić się w przestrzeni publicznej i prywatnej na wolnym powietrzu (dotyczy spotkań towarzyskich i rodzinnych), a także w przestrzeni prywatnej w pomieszczeniach zamkniętych.


Od dnia 28 marca 2022
nie jest już obowiązkowa kwarantanna w przypadku osób zakażonych koronawirusem, których objawy wskazują na lekki przebieg choroby. W przypadkach objawów o poważniejszym charakterze, decyzję na temat izolacji podejmuje lekarz pierwszego kontaktu lub pogotowia.

 

Od dnia 22 lutego w regionie Walencji został zniesiony obowiązek posiadania certyfikatu COVID przy wejściu do lokali gastronomicznych, dyskotek, kin, muzeów, siłowni i szpitali. Czytaj więcej tutaj: http://www.polonia-valencia.es/pl/region-walencji-przedluza-obowiazek-posiadania-certyfikatu-covid-przy-wejsciu-do-lokali-gastronomicznych-dyskotek-muzeow-szpitali-i-innych-.html

 

UWAGA!

Nadal obowiązuje całodobowy zakaz konsumpcji alkoholu w przestrzeni publicznej poza lokalami gastronomicznymi (na ulicy, w parkach, na plaży itp.). Obowiązuje także zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22:00 do 7:00 poza lokalami gastronomicznymi.

Zniesione zostały wszelkie ograniczenia dopuszczalnej liczby osób w lokalach gastronomicznych, kinach, teatrach, muzeach i bibliotekach, a także w przypadku grup turystycznych, masowych imprez kulturalnych czy sportowych oraz w sklepach.

Siłownie, kluby fitness, baseny i inne obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych mogą prowadzić działalność do 100% dopuszczalnej liczby osób.

Obecnie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących godzin otwarcia lokali gastronomicznych, lokale te mogą od tej pory działać w granicach przyznanej licencji.

Nadal obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym na ogródkach. Dopuszczalna ilość osób na terenie ogródka: 100%. Wewnątrz lokalu - 100 %.

Nie ma obecnie żadnych ograniczeń dotyczących godzin otwarcia dyskotek, klubów nocnych i innych lokali z muzyką działających w godzinach nocnych (do 100% dopuszczalnej liczby osób wewnątrz lokalu i 100% na ogródkach). Jest możliwa konsumpcja przy barze (zarówno na siedząco jak i na stojąco). Obowiązuje nadal całkowity zakaz palenia. Dopuszcza się publiczne odtwarzanie muzyki w tych lokalach, taniec i karaoke, a także konsumpcję napojów i dań.

Siłownie, kluby fitness, baseny i inne obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych mogą prowadzić działalność do 100% dopuszczalnej liczby osób. Nie jest już w nich wymagane okazanie certyfikatu COVID.

Zniesione zostają ograniczenia godzin otwarcia lokali gastronomicznych, lokale te mogą od tej pory działać w granicach przyznanej licencji. Nie jest już w nich wymagane okazanie certyfikatu COVID.

Pogrzeby i konsolacje -  Nie ma limitu osób uczestniczących.

Uroczystości i inne ceremonie prywatne - bez ograniczeń.

 

Inne normy i ograniczenia:

Zaleca się noszenie maseczek ochronnych w miejscach przepełnionych oraz osobom starszym lub o niskiej odporności. Zaleca się także przestrzeganie higieny (mycie i dezynfekcja rąk, higiena oddychania) w miejscach publicznych.

 

Zakaz palenia w przestrzeni publicznej

Obowiązuje także zakaz palenia (papierosów, e-papierosów, fajek, fajek wodnych itp.) w przestrzeni publicznej, jeśli nie można zachować odległości 2 metrów od innych osób. W lokalach gastronomicznych obowiązuje zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym także na ogródkach.

 
Podstawa prawna:

Przepisy autonomiczne: http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?