Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ostrzeżenie dla podróżujących do Hiszpanii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19.

Apelujemy do wszystkich osób podróżujących lub planujących podróż do tego kraju o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Od dnia 9 maja nie obowiązuje już w Hiszpanii tzw. stan alarmowy (stan klęski żywiołowej), od tego dnia obowiązują nowe normy i ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Szczegółowe przepisy dotyczące tych norm, ograniczenia i środki prewencyjne są ustalane przez rządy poszczególnych regionów autonomicznych. W poszczególnych gminach mogą być dodatkowo wprowadzone inne nadzwyczajne środki prewencyjne, zatem zalecamy informować się dokładniej na ten temat w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu (Ayuntamiento).


Na terenie całego regionu autonomicznego Walencji (prowincje Alicante, Castellón i Walencja) w okresie od 9 października, obowiązują następujące środki prewencyjne:

 

1. Ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób

Od dnia 9 maja nie obowiązuje już zakaz przekraczania granic regionu autonomicznego Walencji bez ważnego usprawiedliwionego powodu, co oznacza możliwość swobodnego poruszania się poza granice regionu do innych regionów autonomicznych, w których również zniesiono ten zakaz (polecamy sprawdzać na bieżąco zasady obowiązuję w każdym regionie).

Nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się w godzinach nocnych bez ważnego uzasadnionego powodu na terenie wszystkich gmin regionu autonomicznego.


 

2. Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Nie istnieje żaden limit osób, które mogą gromadzić się w przestrzeni publicznej i prywatnej na wolnym powietrzu (dotyczy spotkań towarzyskich i rodzinnych), a także w przestrzeni prywatnej w pomieszczeniach zamkniętych.

UWAGA!

Nadal obowiązuje całodobowy zakaz konsumpcji alkoholu w przestrzeni publicznej poza lokalami gastronomicznymi (na ulicy, w parkach, na plaży itp.).

Szczególnie surowo karane jest grupowe spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej jesli uczestnicy takiego spotkania nie zachowują podstawowych zasad zapobiegania COVID (np. brak maseczek lub dystansu 1,5 m między osobami nie mieszkającymi razem) - za takie wykroczenie grozi mandat od 601 do 30.000 euro.

Uwaga! Nadal obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu 1,5 m od innych osób nie mieszkających w jednym gospodarstwie domowym. Od 28 września obowiązuje nowy limit 10 osób mogących gromadzić się przy jednym stoliku wewnątrz lokali i na ogródkach (nie dotyczy osób mieszkających razem).

Od 28 września zniesione zostają ograniczenia dopuszczalnej liczby osób w kinach, teatrach, muzeach i bibliotekach, a także w przypadku grup turystycznych, imprez sportowych takich jak maratony lub półmaratony oraz w sklepach. W kinach, w których dozwolna jest konsumpcja w trakcie seansu, można zajmować tylko co drugie miejsce.

Siłownie, kluby fitness, baseny i inne obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych mogą prowadzić działalność do 100% dopuszczalnej liczby osób.

Zniesione zostają ograniczenia godzin otwarcia lokali gastronomicznych, lokale te mogą od tej pory działać w granicach przyznanej licencji.

Pogrzeby i konsolacje -  Nie ma limitu osób uczestniczących.

Uroczystości i inne ceremonie prywatne - patrz ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych.

W przypadku dużych uroczystości i obchodów, w przypadku publiczności uczestniczącej na stojąco należy zachować odstęp 2,25 m między osobami.

W trakcie imprez masowych (np. koncertów) będzie możliwe wprowadzenie dodatkowych obostrzeń lub obowiązku przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu.

3. Ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych

Nadal dopuszcza się najwyżej 10 osób przy stoliku na ogródkach lub wewnątrz lokalu. Osoby te nadal maja obowiązek noszenia maseczek, również w trakcie rozmowy (można je zdejmować tylko w momencie konsumpcji - nie dotyczy osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym). Nadal obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym na ogródkach. Dopuszczalna ilość osób na terenie ogródka: 100%. Wewnątrz lokalu - 100 %.

Możliwa jest konsumpcja przy barze, zarówno na siedząco jak i na stojąco. Obowiązuje nakaz zachowania odstępu między stolikami- wewnątrz lokalu do 2m, na ogródkach - do 1,5m.

Od dnia 28 września zniesione zostają ograniczenia godzin otwarcia lokali gastronomicznych, mogą one od tej pory działać w granicach przyznanej licencji.

 

5. Ograniczenia działalności handlowej i obiektów sportowych

Nie ma ograniczeń w godzinach otwarcia sklepów.

Czynne są siłownie, kluby fitness, baseny i inne obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych  - dopuszczalna liczba osób 100%, na basenach - do 100%. W tego typu miejscach jest obowiązkowe noszenie maseczki ochronnej, również w trakcie uprawiania sportu (w pomieszczeniach zamkniętych).

 

Inne normy i ograniczenia:

Dystans społeczny:
Obowiązek zachowywania dystansu 1,5 m między osobami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w przestrzeni publicznej i prywatnej (nie dotyczy osób mieszkających razem). Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i przestrzeganie higieny (mycie i dezynfekcja rąk, higiena oddychania).

Maseczki ochronne:

Od dnia 26 czerwca, na terenie całej Hiszpanii, noszenie maseczki nie jest już obowiązkowe na wolnym powietrzu jeśli jest możliwe utrzymanie dystansu 1,5 m między osobami.

Na terytorium całego kraju nadal obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej:

- w przestrzeni publicznej zamkniętej,
- w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami w niej przebywającymi (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym),
- w środkach transportu lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego (w tym na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
- podczas imprez plenerowych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami biorącymi udział w wydarzeniu (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym).

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro.

 

 Uprawianie sportu na wolnym powietrzu

Dozwolone jest uprawianie sportu na wolnym powietrzu. Przy uprawianiu sportu na wolnym powietrzu indywidualnie lub w parach  nie ma obowiązku noszenia maseczki. Dozwolone jest uprawianie dyscyplin sportowych, które wymagają kontaktu fizycznego, jednak w takim wypadku obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. W obiekatach zamkniętych jest obowiązkowe noszenie maseczek, bez limitu osób.

Zakaz palenia w przestrzeni publicznej

Obowiązuje także zakaz palenia (papierosów, e-papierosów, fajek, fajek wodnych itp.) w przestrzeni publicznej, jeśli nie można zachować odległości 2 metrów od innych osób. W lokalach gastronomicznych obowiązuje zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym także na ogródkach.

 

Zniesienie ograniczeń w działalnosci dyskotek i innych lokali nocnych

Zniesione zostają ograniczenia dotyczące godzin otwarcia dyskotek, klubów nocnych i innych lokali z muzyką działających w godzinach nocnych (do 100% dopuszczalnej liczby osób wewnątrz lokalu i 100% na ogródkach). Jest możliwa konsumpcja przy barze (zarówno na siedząco jak i na stojąco). Obowiązuje nadal całkowity zakaz palenia. Dopuszcza się publiczne odtwarzanie muzyki w tych lokalach, taniec i karaoke, jednak w trakcie tańca obowiązuje noszenie maseczek i zakaz konsumpcji.

Pojazdy prywatne:
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w trakcie wspólnego korzystania z pojazdów. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.
Na motocyklach obowiązkowe jest noszenie rękawic i kasku z przyłbicą zasłaniającą całkowicie twarz lub w razie jej braku - maseczek ochronnych. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem. Nakaz noszenia rękawic obowiązuje również w lecie.

Inne normy:

Lokale gastronomiczne - maks. do 100% dopuszczalnej liczby osób. Ogródki: do 100%.

Sklepy i targi  - do 100% dopuszczalnej liczby osób.

Centra handlowe, parki - do 100% dopuszczalnej liczby osób.

Miejsca kultu - do 100% dopuszczalnej liczby osób.


Podstawa prawna:

Przepisy autonomiczne: http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?