Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ograniczenia i środki prewencyjne związane z pandemią – prowincje Alicante, Castellón, Walencja

Ostrzeżenie dla podróżujących do Hiszpanii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19.

Apelujemy do wszystkich osób podróżujących lub planujących podróż do tego kraju o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Od dnia 9 maja nie obowiązuje już w Hiszpanii tzw. stan alarmowy (stan klęski żywiołowej), od tego dnia obowiązują nowe normy i ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Szczegółowe przepisy dotyczące tych norm, ograniczenia i środki prewencyjne są ustalane przez rządy poszczególnych regionów autonomicznych. W poszczególnych gminach mogą być dodatkowo wprowadzone inne nadzwyczajne środki prewencyjne, zatem zalecamy informować się dokładniej na ten temat w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu (Ayuntamiento).


Na terenie całego regionu autonomicznego Walencji (prowincje Alicante, Castellón i Walencja) w okresie od 9 października, obowiązują następujące środki prewencyjne:

 

1. Ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób

Od dnia 9 maja nie obowiązuje już zakaz przekraczania granic regionu autonomicznego Walencji bez ważnego usprawiedliwionego powodu, co oznacza możliwość swobodnego poruszania się poza granice regionu do innych regionów autonomicznych, w których również zniesiono ten zakaz (polecamy sprawdzać na bieżąco zasady obowiązuję w każdym regionie).

Nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się w godzinach nocnych bez ważnego uzasadnionego powodu na terenie wszystkich gmin regionu autonomicznego.


 

2. Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Nie istnieje żaden limit osób, które mogą gromadzić się w przestrzeni publicznej i prywatnej na wolnym powietrzu (dotyczy spotkań towarzyskich i rodzinnych), a także w przestrzeni prywatnej w pomieszczeniach zamkniętych.

UWAGA! Na okres od dnia 23 grudnia do 31 stycznia w regionie Walencji wprowadzony został obowiązek posiadania certyfikatu COVID przy wejściu do lokali gastronomicznych, dyskotek, kin, muzeów, siłowni, szpitali i innych. Czytaj więcej tutaj: http://www.polonia-valencia.es/pl/od-23-grudnia-region-walencji-wprowadza-obowiazek-posiadania-certyfikatu-covid-przy-wejsciu-do-lokali-gastronomicznych-dyskotek-muzeow-szpitali-i-innych-.html

UWAGA!

Nadal obowiązuje całodobowy zakaz konsumpcji alkoholu w przestrzeni publicznej poza lokalami gastronomicznymi (na ulicy, w parkach, na plaży itp.).

Szczególnie surowo karane jest grupowe spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej jesli uczestnicy takiego spotkania nie zachowują podstawowych zasad zapobiegania COVID (np. brak maseczek lub dystansu 1,5 m między osobami nie mieszkającymi razem) - za takie wykroczenie grozi mandat od 601 do 30.000 euro.

Uwaga! Nadal obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu 1,5 m od innych osób nie mieszkających w jednym gospodarstwie domowym. Od 28 września obowiązuje nowy limit 10 osób mogących gromadzić się przy jednym stoliku wewnątrz lokali i na ogródkach (nie dotyczy osób mieszkających razem).

Od 28 września zniesione zostają ograniczenia dopuszczalnej liczby osób w kinach, teatrach, muzeach i bibliotekach, a także w przypadku grup turystycznych, imprez sportowych takich jak maratony lub półmaratony oraz w sklepach. W kinach, w których dozwolna jest konsumpcja w trakcie seansu, można zajmować tylko co drugie miejsce. Wymagane jest w nich także okazanie certyfikatu COVID.

Siłownie, kluby fitness, baseny i inne obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych mogą prowadzić działalność do 100% dopuszczalnej liczby osób. Wymagane jest okazanie certyfikatu COVID.

Zniesione zostają ograniczenia godzin otwarcia lokali gastronomicznych, lokale te mogą od tej pory działać w granicach przyznanej licencji. Wymagane jest w nich okazanie certyfikatu COVID.

Pogrzeby i konsolacje -  Nie ma limitu osób uczestniczących.

Uroczystości i inne ceremonie prywatne - patrz ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych.

W przypadku dużych uroczystości i obchodów, w przypadku publiczności uczestniczącej na stojąco należy zachować odstęp 2,25 m między osobami.

W trakcie imprez masowych (np. koncertów) będzie możliwe wprowadzenie dodatkowych obostrzeń lub obowiązku przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu. Do dnia 31 stycznia wymagane jest okazanie certyfikatu COVID.

3. Ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych

Nadal dopuszcza się najwyżej 10 osób przy stoliku na ogródkach lub wewnątrz lokalu. Osoby te nadal maja obowiązek noszenia maseczek, również w trakcie rozmowy (można je zdejmować tylko w momencie konsumpcji - nie dotyczy osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym). Nadal obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym na ogródkach. Dopuszczalna ilość osób na terenie ogródka: 100%. Wewnątrz lokalu - 100 %. Wymagane jest okazanie certyfikatu COVID.

Możliwa jest konsumpcja przy barze, zarówno na siedząco jak i na stojąco. Obowiązuje nakaz zachowania odstępu między stolikami- wewnątrz lokalu do 2m, na ogródkach - do 1,5m.

Od dnia 28 września zniesione zostają ograniczenia godzin otwarcia lokali gastronomicznych, mogą one od tej pory działać w granicach przyznanej licencji.

 

5. Ograniczenia działalności handlowej i obiektów sportowych

Nie ma ograniczeń w godzinach otwarcia sklepów.

Czynne są siłownie, kluby fitness, baseny i inne obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych  - dopuszczalna liczba osób 100%, na basenach - do 100%. W tego typu miejscach jest obowiązkowe noszenie maseczki ochronnej, również w trakcie uprawiania sportu (w pomieszczeniach zamkniętych). Wymagane jest także okazanie certyfikatu COVID.

 

Inne normy i ograniczenia:

Dystans społeczny:
Obowiązek zachowywania dystansu 1,5 m między osobami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w przestrzeni publicznej i prywatnej (nie dotyczy osób mieszkających razem). Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i przestrzeganie higieny (mycie i dezynfekcja rąk, higiena oddychania).

Maseczki ochronne:

Od dnia 24 grudnia (aż do odwołania)na terenie całej Hiszpanii, jest ponownie obowiązkowe noszenie maseczki na wolnym powietrzu nawet jeśli jest możliwe utrzymanie dystansu 1,5 m między osobami.

Wyjątek stanowią sytuacje uprawiania sportu na wolnym powietrzu lub przebywania na terenach rekreacyjnych poza miastem - jeśli jest możliwe utrzymanie dystansu 1,5 m między osobami.

Poza tym, na terytorium całego kraju nadal obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej:

- w przestrzeni publicznej zamkniętej,
- w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, bez względu na możliwość zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami w niej przebywającymi;
- w środkach transportu lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego (w tym na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
- podczas imprez plenerowych, bez względu na możliwość zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami biorącymi udział w wydarzeniu.

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro.

 

 Uprawianie sportu na wolnym powietrzu

Dozwolone jest uprawianie sportu na wolnym powietrzu. Przy uprawianiu sportu na wolnym powietrzu indywidualnie lub w parach  nie ma obowiązku noszenia maseczki. Dozwolone jest uprawianie dyscyplin sportowych, które wymagają kontaktu fizycznego, jednak w takim wypadku obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. W obiekatach zamkniętych jest obowiązkowe noszenie maseczek, bez limitu osób.

Zakaz palenia w przestrzeni publicznej

Obowiązuje także zakaz palenia (papierosów, e-papierosów, fajek, fajek wodnych itp.) w przestrzeni publicznej, jeśli nie można zachować odległości 2 metrów od innych osób. W lokalach gastronomicznych obowiązuje zakaz palenia na terenie całego lokalu, w tym także na ogródkach.

 

Zniesienie ograniczeń w działalnosci dyskotek i innych lokali nocnych

Zniesione zostają ograniczenia dotyczące godzin otwarcia dyskotek, klubów nocnych i innych lokali z muzyką działających w godzinach nocnych (do 100% dopuszczalnej liczby osób wewnątrz lokalu i 100% na ogródkach). Jest możliwa konsumpcja przy barze (zarówno na siedząco jak i na stojąco). Obowiązuje nadal całkowity zakaz palenia. Dopuszcza się publiczne odtwarzanie muzyki w tych lokalach, taniec i karaoke, jednak w trakcie tańca obowiązuje noszenie maseczek i zakaz konsumpcji.

Pojazdy prywatne:
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w trakcie wspólnego korzystania z pojazdów. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem.
Na motocyklach obowiązkowe jest noszenie rękawic i kasku z przyłbicą zasłaniającą całkowicie twarz lub w razie jej braku - maseczek ochronnych. Nakaz ten nie dotyczy osób mieszkających razem. Nakaz noszenia rękawic obowiązuje również w lecie.

Inne normy:

Lokale gastronomiczne - maks. do 100% dopuszczalnej liczby osób. Ogródki: do 100%.

Sklepy i targi  - do 100% dopuszczalnej liczby osób.

Centra handlowe, parki - do 100% dopuszczalnej liczby osób.

Miejsca kultu - do 100% dopuszczalnej liczby osób.


Podstawa prawna:

Przepisy autonomiczne: http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?