Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Obowiązek wykonania testu na COVID-19 lub przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu przy wjeździe do Hiszpanii (obowiązuje tymczasowo do 23 stycznia)

Obowiązek wykonania testu na COVID-19 lub przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu przy wjeździe do Hiszpanii (obowiązuje tymczasowo do 23 stycznia)

Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka zobowiązani są do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniżej wymienionych dokumentów. Lista regionów ryzyka jest aktualizowana przez władze hiszpańskie co 7 dni i jest dostępna na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Risk countries/areas”. https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

 

Zgodnie z w/w listą, obowiązek przedstawienia jednego z zaświadczeń opisanych poniżej obowiązuje osoby przybywające z następujących województw:

Osoby przybywające do Hiszpanii w okresie od godz. 0:00 dnia 6 stycznia do godz. 24:00 dnia 23 stycznia - z terenu całej Polski (wszystkie województwa).

Lista regionów ryzyka jest aktualizowana co 7-10 dni, zatem obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na COVID lub zaświadczenia o szczepieniu na dzień dzisiejszy dotyczy wyłącznie pasażerów przybywających z Polski do Hiszpanii drogą morską lub lotniczą do 23 stycznia włącznie. Informacja jest aktualizowana na bieżąco. Od dnia 1 listopada nakaz przedstawienia zaświadczeń obejmuje podróżnych przybywających z terenu całej Polski.

Należy pamiętać, iż wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

Osoby te są także poddawane kontroli zdrowotnej, która obejmuje mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.

Mierzenie temperatury odbywa się w sposób rutynowy, poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa. W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.

ZAŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY WJEŹDZIE DO HISZPANII:

Podróżujący do Hiszpanii z państw lub regionów ujętych na liście regionów ryzyka, zobowiązani są do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym (patrz informacja powyżej) jednego z poniższych dokumentów (zalecane jest posiadanie unijnego certyfikatu COVID):

1. Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie,

2. Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia wydane w czasie 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii; uznawane będą rodzaje testów wykonywanych techniką NAAT wykrywające RNA koronawirusa (np. RT-PCR) lub testy antygenowe (uwzględnione na wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu, wskazanie kraju, którym przeprowadzono test,

3. Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu NAAT oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

 

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń, są jednak zobowiązane do posiadania wypełnionego formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH).

Lista regionów ryzyka jest dostępna na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Risk countries/areas” https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?