Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

Obowiązek noszenia maseczek na plaży i w trakcie uprawiania sportu - nowe obostrzenia w regionie autonomicznym Walencji

Obowiązek noszenia maseczek na plaży i w trakcie uprawiania sportu - nowe obostrzenia w regionie autonomicznym Walencji

Od dnia 1 lutego, w regionie autonomicznym Walencji (prowincje Alicante, Castellón i Walencja) obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Zmiany dotyczą następujących kwestii:

Maseczki ochronne:

Od dnia 1 lutego obowiązuje nakaz noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, w tym również na plaży, na basenach oraz w trakcie uprawiania sportu w obrębie miast (na plaży, na basenach, w parku, na ulicy, w sklepach, komunikacji miejskiej, urzędach itp.).  Nakaz ten nie obowiązuje poza granicami miasta jeśli jest możliwość utrzymania dystansu 1,5 m od innych osób. Nakaz noszenia maseczki w trakcie uprawiania sportu w obrębie miast obowiązuje tylko w godzinach od 10:00 do 19:00.

Zaleca się używanie maseczek również w przestrzeni prywatnej, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5m między osobami i w przypadku osób, które nie mieszkają razem.

Maseczki nie są obowiązkowe w trakcie zabaw i zajęć rekreacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej  razem oraz poza terenem zabudowanym jeśli tylko jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5m od innych osób.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz dzieci do lat 6.

Zamknięcie niektórych punktów usługowych

Od dnia 1 lutego obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej takiej jak: sauny, spa, solaria, sauny tureckie, salony masażu i itp.

Inne ograniczenia obowiązujące od dnia 25 stycznia:

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Od dnia 25 stycznia obowiązuje zakaz gromadzenia się w miejscach prywatnych z osobami, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym (czyli zakaz przyjmowania wizyt). Ograniczenie nie dotyczy  sytuacji opieki nad dziećmi (np. wizyta opiekunki/a w trakcie nieobecności rodziców, wspólna wymienna opieka nad dziećmi rodziców rozwiedzionych lub w separacji itp.), opieki nad osobami starszymi mieszkającymi samotnie, niepełnosprawnymi lub innymi osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

W miejscach publicznych, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu, dopuszcza się gromadzenie najwyżej dwóch osób nie mieszkających razem. Ograniczenie to nie dotyczy zebrań w miejscu pracy, spotkań instytucjonalnych lub zajęć szkolnych. Nie dotyczy także przemieszczania się środkami transportu.

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób

Od dnia 25 stycznia obowiązuje zakaz przekraczania granic miast powyżej 50.000 mieszkańców w weekendy i dni wolne od pracy (od godz. 15.00 w piątek do godz. 6.00 w poniedziałek). Zakaz ten dotyczy następujących miast: Valencia, Alicante, Elche, Castellón, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoy, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer y Vila-real.

Zostaje także przedłużony do dnia 28 lutego zakaz przekraczania granic regionu autonomicznego bez ważnego usprawiedliwionego powodu.

Oba wyżej wymienione obostrzenia nie obowiązują w sytuacji przemieszczania się z następujących powodów:

- wizyta w ośrodku zdrowia, szpitalu itp.
- przejazd do pracy, wizyta w urzędach, sądach (załatwianie spraw urzędowych, prawnych czy notarialnych, których nie można przesunąć na inny termin).
- przejazd do przedszkoli, szkół, uczelni i innych ośrodków edukacyjno-wychowawczych.
- powrót do miejsca stałego zamieszkania.
- sprawowanie opieki nad osobami starszymi, nieletnimi, zależnymi, niepełnosprawnymi,
- wizyta w banku, firmie ubezpieczeniowej lub na stacji benzynowej położonej na pograniczu regionów sąsiadujących,
- egzaminy organizowane przez instytucje publiczne, których nie można przesunąć na inny termin,
- Inne właściwie uzasadnione przypadki wyższej konieczności lub nagłej potrzeby.

Zarówno powyższe nowe obostrzenia jak i pozostałe obowiązujące od dnia 21 stycznia zostały obecnie przedłużone do dnia 28 lutego włącznie:

Zakaz działalności stacjonarnej restauracji, kawiarni i barów. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz z dowozem do domu. Nadal czynne są także wewnętrzne stołówki w szpitalach, szkołach, na uczelniach wyższych, a także restauracje hotelowe, które mogą podawać posiłki tylko gościom zakwaterowanym w hotelu. Pozostają także otwarte lokale gastronomiczne działające przy głównych trasach samochodowych.

Sklepy są czynne wyłącznie do godziny 18.00, za wyjątkiem supermarketów i innych sklepów z żywnością, aptek oraz pozostałych punktów usługowych zapewniających niezbędne potrzeby (np. usługi fryzjerskie, optyczne, sklepy z napojami, artykułami higieny osobistej lub żywnością dla zwierząt).

Zostaje zawieszona działalność siłowni, klubów fitness i innych obiektów sportowych.

Nadal obowiązuje także zakaz przemieszczania się w godzinach nocnych. Zakaz ten obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, za wyjątkiem przemieszczania się:

- do miejsca pracy,
- do domu z miejsca pracy,
- do apteki lub szpitala w przypadku nagłej potrzeby,
- w celu sprawowania opieki nad osobami starszymi, dziećmi lub osobami zależnymi,
- w przypadku innej nagłej potrzeby lub sytuacji wyższej konieczności.


Pozostałe ograniczenia obowiązujące obecnie w regionie autonomicznym Walencji - czytaj tutaj.

 

Podstawa prawna: http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?