Av. Corts Valencianes, 26 Bloque 5, Esc. 1, planta 1, oficina 3 46015 Valencia

"Nowa normalność" w autonomicznym regionie Walencji (prowincje Alicante, Castellón, Walencja)

Od zakończenia tzw. stanu alarmowego (stanu klęski żywiołowej) w Hiszpanii, czyli od dnia 21 czerwca w autonomiczym regionie Walencji obowiązują zasady przewidziane dla tzw. "nowej normalności". Będą one obowiązywały do momentu ogłoszenia zakończenia epidemii lub do momentu powszechnego wprowadzenia szczepionki przeciwko COVID-19.

Nowa normalność - nowe stałe zasady bezpieczeństwa:

Zasady ogólne: Wszelkie działania i codzienne czynności muszą być podejmowane z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa, stosując środki zapobiegawcze, zasady higieny osobistej i dystansu społecznego.

Niniejsze zasady obowiązują na terenie całej Hiszpanii, aczkolwiek należy zwracać uwagę na specjalne komunikaty i informacje władz lokalnych, gdyż niektóre gminy mogą z powodów sanitarnych wprowadzić specyficzne tymczasowe ograniczenia dla niektórych rejonów.

Inne zasady szczegółowe:

- swoboda przemieszczania się po terytorium całej Hiszpanii, możliwość podróżowania jednym samochodem osób mieszkających wspólnie bez konieczności zakrywania nosa i ust; w przypadku podróżowania osób nie mieszkających wspólnie - nakaz używania maseczek, dopuszczalne są najwyżej 2 osoby siedzące w jednym rzędzie; w przypadku przemieszczania się na motocyklach 2 osób nie mieszkających wspólnie obowiązuje nakaz noszenia maseczki i rękawiczek zarówno dla kierowcy jak i pasażera;

- możliwość uprawiania sportu indywidualnie i odbywania rodzinnych spacerów na świeżym powietrzu w ciągu całego dnia bez ograniczeń, a także swobodnego korzystania z otwartych placów zabaw dla dzieci, nadal należy jednak zachowywać bezpieczną odległość 1,5 m od innych osób;

- uroczystości i ceremonie rodzinne: w przypadku ceremonii pogrzebowych nadal obowiązuje ograniczenie do 25 osób w pomieszczeniach zamkniętych i do 50 osób na otwartej przestrzeni;

- obowiązek przestrzegania zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych przy codziennych czynnościach i kontaktach z innymi osobami, szczególnie w przestrzeni publicznej (odkażanie rąk przy wejściu do miejsc publicznych, sklepów, lokali gastronomicznych itp., unikanie płatności gotówkowej, zachowanie odległości ok. 1,5 m między pieszymi na ulicach, w sklepach, przy spotkaniach rodzinnych i towarzyskich, w barach i restauracjach; w trakcie uprawiania sportu (bieganie lub rower) zalecana odległość to ok.10 m);

- obowiązek noszenia maseczek dla wszystkich osób w wieku od 6 lat wzwyż w komunikacji miejskiej, budynkach publicznych, a także na ulicy i ogólnie w przestrzeni publicznej gdzie nie jest możliwe zachowanie odległosci 1,5 m między osobami, zaleca się także noszenie maseczek przez dzieci w wieku od 3 do 5 lat (UWAGA! w autonomicznym regionie Walencji noszenie maseczek jest od 18 lipca obowiązkowe również na ulicy - czytaj więcej tutaj);

- Tymczasowo, do dnia 8 września obowiązuje zakaz palenia (papierosów, e-papierosów, fajek, fajek wodnych itp.) w przestrzeni publicznej, jeśli nie można zachować odległości 2 metrów od innych osób.

- możliwość odwiedzania miejsc kultu i odprawiania nabożeństw przy udziale 75% wiernych; uroczystosci slubne i inne uroczystosci religijne przy udziale 75% dopuszczalnej liczby osób;

- możliwosć korzystania z plaży w grupach najwyżej do 15 osób, ograniczenie to nie dotyczy osób mieszkających wspólnie; obowiązek korzystania z wyznaczonych stref oraz zachowania odległosci 1,5 m między osobami leżącymi w odrębnych strefach i 4 m między osiami parasoli; możliwosć uprawiania sportów wodnych i pływania indywidualnie z zachowaniem bezpiecznej odległosci od innych osób; w przebieralniach i toaletach może przebywać tylko jedna osoba na raz;

Możliwość prowadzenia działalności przez:

- sklepy i inne punkty sprzedaży detalicznej bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt (do 75% klientów), galerie i centra handlowe do 75% użytkowników, w tym strefy wspólne do 60%; w toaletach publicznych o powierzchni do 4m2 może przebywać w tym samym czasie tylko 1 osoba, w większych toaletach może przebywać 50% dopuszczalnej liczby osób; w przebieralniach może przebywać w tym samym czasie najwyżej 1 osoba, obowiązek udostępnienia klientom płynu dezynfekującego do rąk, w punktach usług fryzjerskich i kosmetycznych obowiązkowe noszenie środków ochrony osobistej;

- restauracje, bary (do 75 % klientów); ogródki restauracyjne do 100% gosci i w grupach nie większych niż 20 osób; możliwosć konsumpcji przy barze pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległosci od innych osób;

- hotele i inne formy zakwaterowania oraz restauracje i bary (do 75% gości), strefy wspólne do 75% gosci;

- dyskoteki, bary i kluby nocne (do 1/3 gosci) - (UWAGA! w autonomicznym regionie Walencji dyskoteki i kluby nocne zostały zamknięte tymczasowo od 8 września - czytaj więcej tutaj);

- targi miejskie, obowiązek zachowania odległości 1,5 m między osobami;

- biblioteki, muzea, galerie sztuki, kina, teatry itp. (do 75% zwiedzających lub widzów);

- baseny rekreacyjne do 75% użytkowników, wejscia na zmiany, obowiązek zachowania odległosci między użytkownikami;

- osrodki i baseny sportowe w grupach do 30 osób na powietrzu i do 20 osób w osrodkach krytych, z zachowaniem odległosci między użytkownikami, wejscia na zmiany z możliwoscią korzystania z przebieralni lub pryszniców;

- wyjścia sportowe i rekreacyjne w grupach zorganizowanych na świeżym powietrzu, w grupach do 30 osób;

- wyjscia z przewodnikiem tylko po wczesniejszej rezerwacji i w grupach do 20 osób;

- półkolonie do 75% uczestników, w grupach do 100 osób w budynkach i do 250 osób na przestrzeni otwartej.

Możliwosć organizowania konferencji, spotkań biznesowych, zebrań do 100 osób.

Możliwosć odwiedzania domów opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych (w przypadku domów opieki dla osób starszych tylko w sytuacjach wyjątkowych).

 

Normy prawne:

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/4499

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/4499

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf

 


Udostępnij:

Potrzebujesz skontaktować się z Konsulatem Honorowym w Walencji?